กาวติดตั้งวัสดุตกแต่ง

กาวน ำไฟฟ้า สำหรับปูกระเบื้องยาง

ARDEX AF 2270

  • ปลอดมลพิษ
  • ไร้กลิ่นฉุน เมื่อกาวแห้ง
รูปภาพและวิดีโอ