กาวติดตั้งวัสดุตกแต่ง

กาว Silane Modified สำหรับปูพื้นไม้ และปาร์เก้

ARDEX AF 460 MS

  • กาวสำหรับปูปาร์เก้ สูตร Silane Modified
  • เนื้อกาวข้น สามารถปูบนพื้นผิวที่ดูดซึมสูงได้
รูปภาพและวิดีโอ