ปูนปรับระดับ

ปูนเทพื้น ปรับระดับด้วยตัวเอง

ARDEX K 310

  • ชนิดส่วนผสมเดียว
  • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
รูปภาพและวิดีโอ