กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องและหินธรรมชาติ

Two Part Premium Tile Adhesive

ARDEX OPTIMA

  • Highly flexible - S2 classification
  • Suitable for wall and floor tiling
รูปภาพและวิดีโอ