กาวยาแนวและซิลิโคน

กาวยาแนวอีพ็อกซี่

ARDEX WA

  • ทนนาและอุณหภูมิเยือกแข็ง
  • ปราศจากตัวทาละลาย
รูปภาพและวิดีโอ