ผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดทาหรือพ่น

ผลิตภัณฑ์กันซึมสูตรซีเมนต์

ARDEX WPM 103

  • ป้องกันการรั่วซึมสำหรับถังบรรจุน้ำ แท็งค์น้ำ อ่างเก็บน้ำ และสวนดาดฟ้า หรือกระถางต้นไม้
  • ใช้งานง่าย ทำงานได้รวดเร็ว
รูปภาพและวิดีโอ