เทปและแผ่นกันซึมเสริมแรง

แผ่นบิทูเมนกันซึม ชนิดเป่าไฟ ผิวทราย

ARDEX WPM 160

  • ยืดหยุ่นดีเยี่ยม ในสภาพอากาศเย็น
  • ความสามารถในการเยืดตัวดีเยี่ยม
รูปภาพและวิดีโอ