เกี่ยวกับอาร์เด็กซ์

เกี่ยวกับอาร์เด็กซ์

  • วิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจอาร์เด็กซ์คือการเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของโลกผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างซึ่งมีคุณภาพชั้นเลิศ

เราคือตัวเลือกแรก ทั้งด้านคุณภาพและความไว้วางใจ

กว่า 70 ปีที่อาร์เด็กซ์คือผู้นำด้านคุณภาพในแวดวงอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง การที่อาร์เด็กซ์ก้าวมาเป็นซัพพลายเออร์ระดับพรีเมี่ยมได้นั้น เกิดจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง เราบริการลูกค้าทุกท่านด้วยสินค้าพรีเมี่ยม กล่าวได้ว่าทั้งผู้รับเหมาและเหล่าสถาปนิกต่างไว้วางใจให้เราเป็นตัวเลือกอันดับต้นเสมอมา จวบจนวันนี้ อาร์เด็กซ์ยังคงยืนหยัดเป็นธุรกิจครอบครัวด้วยคติ’คุณภาพไม่เป็นรองใคร’ดังเดิม เพิ่มเติมคือความพยายามของเราในการผสมผสานนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับสินค้าของเราอย่างสร้างสรรค์ การันตีโดยมาตรฐานรับรองล่าสุดที่เราได้รับ

เป็นผู้นำในตลาดโลก

เราตั้งใจเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรอยู่เสมอ การรวบรวมกิจการชั้นยอดในด้านต่างๆของตลาดต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักเช่นกัน ปัจจุบันอาร์เด็กซ์กรุ๊ปมีกิจการย่อยถึง 49 สาขา ฐานการผลิต 35 แห่งและบรรจุบุคลากรมากกว่า 2,700 คนซึ่งกระจายอยู่ 50 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรป ศักยภาพของ 12 แบรนด์หลักในเครือ ส่งผลให้อาร์เด็กซ์กรุ๊ปสร้างมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 720 ล้านยูโรต่อปี ซึ่ง 70% ของมูลค่านั้นเกิดจากยอดซื้อขายนอกประเทศเยอรมัน ความภาคภูมิใจนี้บ่งชี้ถึงก้าวอันยิ่งใหญ่ของเราในการมุ่งหน้าเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพพรีเมี่ยมอันดับหนึ่งของโลก (ข้อมูลปี 2017)

แก้ปัญหาโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล

การเป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งดูแลธุรกิจชั้นนำมายาวนาน ทำให้อาร์เด็กซ์บ่มเพาะความรู้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกในด้านผลิตภัณฑ์และระบบการทำงาน การอภิปรายโดยตรงกับคู่ค้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่ต่างกันไปช่วยส่งเสริมให้เรามีแรงบันดาลใจในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร อาร์เด็กซ์นำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาระบบของเราอยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการในตลาด เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลในทุกๆด้าน ระบบของเราจึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ความรวดเร็วโดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจอาร์เด็กซ์คือการเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของโลกผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างซึ่งมีคุณภาพชั้นเลิศ

ผลการปฏิบัติงาน

อาร์เด็กซ์คือผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เราประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านได้รับมาตรฐานบริการที่ดีที่สุด ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เราพร้อมเกื้อหนุนให้โครงการของท่านประสบความสำเร็จสูงสุด โดยสามารถต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

เพราะเราคือซัพพลายเออร์ระดับพรีเมี่ยมในทุกสินค้าที่เราจัดจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันบริษัทของเรากำลังขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก และพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดอย่างภาคภูมิ

ธุรกิจครอบครัว

เพราะอาร์เด็กซ์คือธุรกิจครอบครัว การสร้างความผูกพันธ์อันดีระหว่างทีมงาน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้บุคลากรของเรามีความสุขในการทำงานคือสิ่งที่เรายึดมั่นใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เราคือครอบครัวอันอบอุ่นที่เติบโตมาด้วยกัน ครอบครัวนี้คือความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของเรา

วัฒนธรรมองค์กร

“เป็นเลิศในทุกด้าน” คือคติพจน์ประจำอาร์เด็กซ์ เราคือองค์กรซึ่งพร้อมดูแลและชี้นำทุกคน เราเชื่อว่าบุคลากรทุกคนควรปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม โปร่งใสและมีความรับผิดชอบในงานของตนเสมอ ทีมงานของเราคือหัวใจหลักขององค์กร ดังนั้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและผลักดันการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืนของบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่เราใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง