การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

รับรองมาตรฐาน

วัตถุประสงค์หลักของเราคือการบริการที่ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆด้าน ทั้งด้านคุณภาพซึ่งผ่านการวิจัยและพัฒนามาอย่างละเอียด ด้านการผลิต และที่ขาดไม่ได้เลยคือด้านทีมงานเซลล์ของเราซึ่งมุ่งเน้นการบริการอย่างครบวงจร

อาร์เด็กซ์สาขาสิงคโปร์ซึ่งเป็นแกนนำหลักในอาร์เด็กซ์เอเชียได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยกรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ล้วนผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียด เช่นเดียวกับระบบบริหารคุณภาพซึ่งผ่านการรับรอง ISO 9001:2008 เช่นกัน

 

เรามุ่งมั่นใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเสมอมา อาร์เด็กซ์ไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เราต้องการลดรอยเท้านิเวศน์อย่างยั่งยืน ดังนั้นสินค้าของเราจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเราไม่สนับสนุนการฟอกเขียวอันเป็นการไม่ให้เกียรติผู้บริโภค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาร์เด็กซ์ในสิงคโปร์ยังได้รับการรับรองฉลากเขียวของสิงคโปร์(Green Label) กล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีดีแค่คุณภาพ แต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง