ปูนซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีต

ซีเมนต์ฉาบซ่อมและตกแต่งอเนกประสงค์

ARDEX A 46

  • สาหรับงานซ่อมแซมพื้น ผนัง และบันไดคอนกรีต
  • เหมาะสาหรับงานซ่อมแซมที่ต้องการผิวเรียบเนียน และบริเวณทางลาด ขึ้น-ลง/ เข้า-ออกอาคาร
รูปภาพและวิดีโอ