น้ำยารองพื้นและประสานคอนกรีต

น้ำยาประสานคอนกรีต สำหรับท็อปปิ้งทราย/ซีเมนต์ และปูนฉาบ

ARDEX ABACRETE

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขยายและหดตัวจากอุณหภูมิ
  • ปราศจากสารพิษ และไม่ติดไฟ
รูปภาพและวิดีโอ