กาวติดตั้งวัสดุตกแต่ง

กาวอเนกประสงค์ชนิดติดซ้ำได้

ARDEX AF 143

  • ปราศจากตัวทำละลาย - ปริมาณสารระเหยต่ำ ใช้งานง่าย
  • มีระยะเวลาการทำงานได้นานถึง 24 ชั่วโมง
รูปภาพและวิดีโอ