ซีเมนต์ซ่อมแซม

ซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว ให้ค่ากำลังอัดสูง

ARDEX BG 70 GP

  • ซ่อมแซมงานคอนกรีต
  • ติดตั้งได้รวดเร็ว และทำงานได้ไว
รูปภาพและวิดีโอ