ปูนปรับระดับ

ปูนปรับระดับพื้น

ARDEX CL 1

  • แห้งไว ใช้พื้นที่ได้เร็ว
  • ไม่ต้องขัดพื้นผิว สามารถติดตั้งกาวได้ทันที
รูปภาพและวิดีโอ