ท็อปปิ้งพื้นชนิดทนทาน

ท็อปปิ้งปรับระดับชนิดทนทานสูง

ARDEX CL 5

  • ปรับระดับและปรับเรียบด้วยตัวเอง
  • สามารถทำความหนาได้ 3 - 10 มิลลิเมตร ในการเทครั้งเดียว
รูปภาพและวิดีโอ