กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องและหินธรรมชาติ

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป (ผสมสารเพิ่มการยึดเกาะ)

ARDEX CT 5

  • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
  • แรงยึดเกาะสูง
รูปภาพและวิดีโอ