ผลิตภัณฑ์กันซึม

น้ำยาป้องกันความชื้นจากพื้นผิวคอนกรีต

ARDEX DPM

  • สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงถึง 98%
  • สามารถเข้าติดตั้งวัสดุปูพื้นได้เร็ว
รูปภาพและวิดีโอ

Stockist Locator

[wpsl start_location="london" category_selection=""]