น้ำยารองพื้นและประสานคอนกรีต

สารเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับปูนปรับระดับ

ARDEX E 25

  • ปราศจากตัวทำละลาย
  • เพิ่มความยืดหยุ่น และรองรับการสัญจรได้มากขึ้น
รูปภาพและวิดีโอ