กาวยาแนวและซิลิโคน

ยาแนวยืดหยุ่นสูงชนิดผสมทราย

ARDEX FG 8 SE

  • ปริมาณสารระเหยต่ำ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน CG 1
รูปภาพและวิดีโอ