เทปและแผ่นกันซึมเสริมแรง

Patching and detailing Butynol around corner, pipes and penetrations

ARDEX Flashing Tape

รูปภาพและวิดีโอ