กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องและหินธรรมชาติ

Quick Setting Tile Adhesive

ARDEX QuickBond

  • Suitable for wall and floor tiling
  • For internal and external use
รูปภาพและวิดีโอ