QuicSeal

ผลิตภัณฑ์กันซึมอะคริลิค สูตรนํา ชนิดส่วนผสมเดียว

ARDEX QUICSEAL 123

  • ส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน
  • ไม่ต้องเสริมความแข็งแรงเพิมเติม
  • วัสดุประเภทยาง มีคุณสมบัติคืนตัวได้ดีเยียม
  • สามารถทำงานได้ด้วยแปรง ลูกกลิงหรือสเปรย์
รูปภาพและวิดีโอ

Stockist Locator

[wpsl start_location="london" category_selection=""]