พื้นอุตสาหกรรม

รองพื้นอีพ็อกซี่ ทนความชื้น ชนิดปราศจากตัวทาละลาย

ARDEX R 3 E

  • มีระยะเวลาการทางานยาวนาน
  • สาหรับใช้งานภายในอาคาร
ARDEX-R3E
รูปภาพและวิดีโอ
  • ARDEX-R3E
  • ARDEX-R3E