พื้นอุตสาหกรรม

อีพ็อกซี่เคลือบผิว สูตรนา

ARDEX R 30 SE

  • กลิ่นไม่ฉุน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
  • เพิ่มความทนทานของผิวหน้าคอนกรีต และลดฝุ่น
ARDEX-R30SE
รูปภาพและวิดีโอ
  • ARDEX-R30SE
  • ARDEX-R30SE

Stockist Locator

[wpsl start_location="london" category_selection=""]