เทปและแผ่นกันซึมเสริมแรง

Uncured Butyl cold gum tape for general lap bonding of Butynol

ARDEX Seam Tape

รูปภาพและวิดีโอ