เทปและแผ่นกันซึมเสริมแรง

Non-Reinforced Walkway Pad

ARDEX TPO ECO Walkway Pad

  • Composed from recycled TPO and EPDM materials
  • Slip resistant textured surface
รูปภาพและวิดีโอ