ผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดทาหรือพ่น

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึมสูตรซีเมนต์ ชนิดกึ่งยึดหยุ่น

ARDEX WPM 104

  • ส ำหรับการป้องกันการรั่วซึมทั่วไป
  • ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปภาพและวิดีโอ