ผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดทาหรือพ่น

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่นสูง (ABA 59M)

ARDEX WPM 106

  • สามารถทนต่อแรงดันน้ำได้ดี
  • ปราศจากสารพิษ: สามารถใช้กับน้ำดื่มได้
รูปภาพและวิดีโอ