ผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดทาหรือพ่น

ผลิตภัณฑ์กันซึมสูตรซีเมนต์ ชนิดยืดหยุ่นสูง

ARDEX WPM 109

  • ผ่านการรับรองฉลากเขียว มาตรฐานสิงคโปร์
  • อายุการใช้งานยาวนาน และทนต่อรังสี UV
รูปภาพและวิดีโอ