เทปและแผ่นกันซึมเสริมแรง

แผ่นบิทูเมนกันซึม ชนิดเป่าไฟ ผิวหินเกล็ด

ARDEX WPM 185

  • ป้องกันไอน้ำด้านบวก
  • ความสามารถในการยืดตัวดีเยี่ยม
รูปภาพและวิดีโอ