ผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดทาหรือพ่น

ระบบกันซึมชั้นกลาง ส ำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรสูง

ARDEX WPM 426

  • รองรับงานหนัก และทนทานต่อการขัดถู
  • ยืดหยุ่น ปกปิดรอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
รูปภาพและวิดีโอ