เทปและแผ่นกันซึมเสริมแรง

แผ่นบิทูเมนกันซึม ชนิดกาวในตัว

ARDEX WPM 530

  • มีกาวในตัว ติดตั้งได้ง่าย ไม่ต้องใช้การเป่าไฟ
  • ปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้ง่าย
รูปภาพและวิดีโอ