กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องและหินธรรมชาติ

กาวซีเมนต์สูตรผสมเส้นใยพิเศษ เสริมความแข็งแรง ยืดหยุ่น ไม่ยุบตัว

ARDEX X 18

  • ผสมเส้นใยพิเศษเพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัยส ำหรับการใช้งาน
  • ไม่ยุบตัว - เหมาะส ำหรับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ ที่มีน้ำหนักมาก ทั้งพื้นและผนัง
  • เพิ่มระยะเวลาการทํางานให้นานขึ้น
รูปภาพและวิดีโอ

Stockist Locator

[wpsl start_location="london" category_selection=""]