เทปและแผ่นกันซึมเสริมแรง

แผ่นยางกันซึม ส ำหรับหลังคา

Butynol

รูปภาพและวิดีโอ